مسعود رسولی
علمی و دانشگاهی  
 

1-مفهوم جوانی شهر جدید با کدامیک از مراحل تحول آن منطبق است؟  ص10

1.مرحله آغازین           2.مرحله توسعه                   3.مرحله تکوین                  4.مرحله میانی

جواب:1

2-با کدامیک از معیارهای زیرمیتوان مقیاس تغییرات ناحیه شهری را شناسایی کرد؟  ص13

1.معیار ریخت شناسی         2.معیار عملکردی          3.معیار جمعیت شناسی        4.معیار اداری

جواب:1

3-نظریه اصلاح گرایان در چارچوب کدام دیدگاه ساماندهی محیط شهری را پیشنهاد می کند؟  ص18

1.واحدهای همسایگی       2.فن شناختی                   3.حومه های شهری           4.شهرکهای اقماری

جواب:2

4-شهر پیشنهادی شارل فوریه(فالانستر)چقدر جمعیت داشت؟  ص19

2600.1-1500      2900.2-1700        4000.3-3000         6000.4-5000

جواب:1

5-نظریه آرتورسوریا ماتا چه نوع الگوی شهری را پیشنهاد داد؟  ص19

1.شهر هسته ای       2.شهر قطاعی           3.شهرخطی               4.شهر ستار ه ی

جواب:3

6-مساله اساسی برای ابنزرهاوارد در نظریه باغشهرها چه بود؟  ص22

1.ااصلاح اجتماعی        2.اصلاح اقتصادی           3.اصلاح فرهنگی           4.اصلاح سیاسی

جواب:1

7-کدام یک از افراد زیر در سال 1933نظریه مجموعه سلولهای شهری را ارائه داد؟  ص26

1.هاوارد             2.ولووین                   3.لوکوربوزیه                  4.اریک گلدون

جواب:4

8-خصوصیت مشترک شهرهای جدید چیست؟  ص

1.مدیریت توسعه شهری            2.جمیت پذیری             3.خوابگاهی بودن          4.ساخت وساز انبوه

9-شکل گیری شهرهای جدید در نواحی روستایی چه پیامدی را به دنبال دارد؟  ص40

1.افزایش جمعیت            2.کاهش جمعیت           3.افزایش اشتغال         4.کاهش اشتغال

جواب:2

10-در گونه شناسی شهرهای جدید(اچ پی اس)  چه نوع شهری است؟   ص41

1.نزدیک ایستگاه انرژی آبی     2.نزدیک ایستگاه راه آهن       3.شهرجدیدصنعتی          4.شهرجدید دانشگاهی

جواب:1

11-طرح باغشهر هاوارد انتقال چه نوع فعالیت های را پیشنهاد می کرد؟  ص47

1.کاربریها           2.صنایع             3.خدمات                 4.زیر ساختها

جواب:2

12-طرح شهرکهای اقماری در چه سالی در اطراف پاریس اجرا شد؟  ص49

1819.1        1719.2          1919.3           1815.4

جواب:3

13-در مجارستان شهرهای جدید چه نوع ماهیتی دارند؟  ص59

1.اقتصادی          2.اجتماعی          3.فرهنگی        4.سیاسی

جواب:1

14-ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی کشور از تجربه .......در جابجایی سرریز جمعیت شهری استفاده کرد؟  ص77

1.اروپا         2.آسیا                3.آمریکا                   4.افریقا

جواب:1

15-کدام یک از شهرهای ایران با هدف اقتصادی در شمال کشور احداث شد؟  ص82

1.رشت            2.نوشهر                3.بندرانزلی         4.چالوس

جواب:2

16-فعالیتهای شهرک سازی در اطراف کرج از چه سالی رونق گرفت؟  ص83

1330.1        1340.2             1350.3                1360.4

جواب:2

  17-کدام گونه شهر جدید بعنوان نخستین اقدام در زمینه ایجاد شهرهای جدید برای استفاده بهینه از منابع بالقوه احداث شده است؟ ص92

1.شهرهای جدیدسازمانی-صنعتی      2.شهرکهای اقماری         3.شهرهای جدید پیوسته        4.شهرهای جدید مستقل

جواب:1

18-کدام یک از شهرهای جدید زیر در چارچوب طرح جامع مادرشهر مکانیابی شده است؟  ص93

1شهرهای جدید سازمانی       2.شهرکهای اقماری          3.شهرهای جدیدپیوسته          4.شهرهای جدید مستقل

جواب:3

19-رایج ترین نوع شهر و شهرک سازی جدید در ایران و سایر کشورها چیست؟  ص96

1.شهرکهای اقماری        2.شهرهای جدید مستقل        3.شهرهای صنعتی         4.شهرهای سازمانی

جواب:1

20-مهمترین مزیت شهرهای جدید در مقابل سایر گونه های شهر چیست؟  ص100

1.ارزانی نسبی زمین        2.استقلال خدماتی        3.جمعیت پذیری        4.خوداشتغالی

جواب:1

21-از مجموعه 18شهر جدید مصوب بعد از انقلاب چند شهر در مرحله اجرایی قرار گرفته است؟  ص110

10.1شهر         12.2شهر            13.3شهر              15.4شهر

جواب:3

22-آخرین طرحی که تاکنون برای تهران به تصویب رسیده است چیست؟  ص112

1.شهرهای جدید           2.مجموعه شهری            3.طرح جامع              4.طرح راهبردی

جواب:2

23-بافت بخش مسکونی شهر جدید هشتگرد دارای چه الگویی است؟  ص118

1.خطی-شطرنجی          2.خطی-طولی           3.دایره ای            4.شعاعی

جواب:1

 

24-توسعه شهرجدید مجلسی به چه شکلی پیش بینی شده است؟  ص128

1.خطی            2.شعاعی              3.خطی-شطرنجی               4.خطی-طولی

جواب:3

25-مهمترین پارامتر توپوگرافیک تاثیرگذار بر احداث شهر جدید چیست؟  ص134

1.شیب زمین         2.اراضی پست            3.ارتفاع حوزه            4.ارتفاع از سطح دریا

جواب:1

26-از نظرموقعیت تاسیات شهری کدام عامل نقش تعیین کننده ای در مکانیابی شهرهای جدید دارد؟  ص137

1.سیل               2.زلزله                       3.باد                    4.شیب زمین

جواب:3

27-کدام عامل در شکل گیری بافت شهرهای جدید عامل مهمی به حساب می آید؟  ص138

1.زلزله و دینامیسم های درونی      2. جهت وسرعت باد       3.تابش آفتاب ورطوبت         4.سیل وجریانهای سطحی

جواب:3

28-کدامیک از طرحهای زیر ابزار اصلی برنامه ریزی و طراحی شهرجدید به شمار می رود؟

1.طرح راهبردی مکان یابی        2.طرح تفضیلی      3.طرح ساختاری شهری       4.طرح جامع شهری

29-در برنامه ریزی کاربری اراضی شهرهای جدید توجه به نقش و موقعیت کدامیک از کرههای سنی ضروری است؟

1.کودکان           2.نوجوانان            3.جوانان ومیانسالان           4.بزرگسالان

30-روند موجود تهیه طرحهای شهری برای شهرهای جدید از چند مرحله تشکیل شده است؟  ص155

1.پنج مرحله        2.سه مرحله             3.چهار مرحله               4.هفت مرحله

جواب:1

 

 

 

[ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۴۵ بعد از ظهر ] [ مسعود رسولي ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هوالمحبوب

برنامه ریزی شهری

علمی و دانشگاهی


rasouli_pnu@yahoo.com

بدون مقدمه از پدر و مادرم

سپاسگذارم که راه درست

زیستن را به من آموختند ...

یادگیری یعنی تغییر رفتار بر اثر تجربه

تا زمانی که چیزی را یاد نگرفته باشیم هیچ تغییری در رفتار خود را نمی بینیم پس ما باید از تجربه ها نهایت استفاده را ببریم تا در رفتارمان تغییر ایجاد شود و از همین تغییر رفتار است که موفقیت به دست می آید.

علمی و دانشگاهی

کافیست به آرشیو مطالب نگاه کنید :

- خلاصه نویسی برای دروس ارشد

- نمونه سوالات

- مباحث مربوط به رشته برنامه ریزی شهری

- مباحث علمی و دانستنی ها

- مقالات و ...

rasouli_pnu@yahoo.com
  • قدس
  • داد زن